Καλώς ήρθατε στο σταυροδρόμι αποστολικό υπουργεία

Σταυροδρόμι Αποστολικό Υπουργεία έχει τεθεί από τον πανίσχυρο Θεό ως Para Εκκλησία Υπουργείο για να βοηθήσει το σώμα του Χριστού στην τελειοποίηση των αγίων για το έργο του υπουργείου και για την αποκαλυπτική του σώματος του Χριστού (βλ. Ephesians 4:12).

Η εντολή που λάβαμε από τους Lord Jesus Christ θα υλοποιηθεί μέσω της λογοτεχνίας, οπτικοακουστικός μας και το Face Book Page. Στόχος μας είναι να εργαστούμε μαζί εκκλησίας δογμάτων και ανεξάρτητων τοπικών εκκλησιών για την επέκταση του σώματος του Χριστού και ως εκ τούτου κάναμε όλα μας τα υλικά διατίθενται ελεύθερα. Τα βίντεό μας, άρθρα και βιβλία μπορεί να αντιγραφεί και διανεμηθεί με δύο μεγάλες προϋποθέσεις- ότι ποτέ δεν επιτρέπεται να πωλούνται και όλα τα βίντεο, άρθρα και βιβλία για να διατηρήσετε το σταυροδρόμι Αποστολικό Υπουργεία λογότυπο και διεύθυνση. Το κόστος της αντιγραφή και διανομή υλικού μας που μπορεί να ανακτηθεί, αλλά σε κανένα κέρδος.

Σταυροδρόμι Αποστολικό Υπουργεία δόγματα της πίστης και της δήλωσης αποστολής ορίζονται να διατηρήσει καλές σχέσεις με το σώμα του Χριστού και γι’ αυτό περιορίζεται η διδασκαλία μας μας δογματικές πεποιθήσεις με καμία πρόθεση για διακρίσεις εναντίον άλλων δογματικές πεποιθήσεις. Δεν θα υπάρξει αλληλογραφία σχετικά με διαφορετικές δογματικές πεποιθήσεις.

Ευελπιστούμε ότι το υπουργείο θα είναι μια ευλογία για το Σώμα του Χριστού.

Θεού καλύτερα φιλέτα βοδινού ευλογίες

Δρ. Joseph και Dolores D’Allende